2ος ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

2ος ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
την έκθεση αυτή συνδιοργανωτές είναι ο Αττικός Σύλλογος Εκτροφέων Καναρινιών (ΑΣΕΚ) του οποίου τα μέλη εκτρέφουν κυρίως καναρίνια εμφάνισης και καναρίνια χρώματος, η Αττική Λέσχη Οικόσιτων Πτηνών (ΑΛΟΠ) της οποίας τα μέλη εκτρέφουν όλες τις κατηγορίες οικόσιτων πτηνών.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών και Παραδείσιων Πτηνών (ΠΣΕΠΠ) του οποίου τα μέλη εκτρέφουν όλα τα είδη εξωτικών, παραδείσιων πτηνών καθώς επίσης και παπαγαλοειδών. To Greek Posture Canary Club (GPCC) του οποίου τα μέλη εκτρέφουν μόνο καναρίνια εμφάνισης.

Στην Παναττική έκθεση μπορεί να συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε Έλληνας εκτροφέας που ανήκει σε οποιονδήποτε Ελληνικό σύλλογο του οποίου τα πουλιά έχουν δαχτυλίδια με το χαρακτηριστικό της Πανελληνίας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (FPO) ή δαχτυλίδια με το χαρακτηριστικό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ). Επίσης στην έκθεση γίνονται δεκτά πουλιά εκτροφέων που δεν είναι κάτοικοι Ελλάδας με δαχτυλίδια αναγνωρισμένα από ομοσπονδία μέλος της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (COM). Δεν γίνονται δεκτά πουλιά τα οποία ανήκουν σε Έλληνα εκτροφέα κάτοικο Ελλάδας και έχουν δαχτυλίδια Ομοσπονδίας, συλλόγου, ή Club Εξωτερικού.
Η Έκθεση – Διαγωνισμός ως προς την κατηγοριοποίηση και κρίση των πουλιών ακολουθεί τα πρότυπα της Παγκόσμιας Ορνιθολογικής Ομοσπονδίας (COM). Οι κριτές είναι απαραίτητο να έχουν την πιστοποίηση OMJ δηλαδή να είναι κριτές που ανήκουν στους εγκεκριμένους πίνακες των κριτών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (COM).

Η έκθεση οργανωτικά διοικείται από μια επιτροπή με Διευθυντή Έκθεσης και Γενικό Γραμματέα και που αποτελείται κατ’ ελάχιστο από 2 εκτροφείς από κάθε συνδιοργανωτή σύλλογο. Κύριος σκοπός και μέλημα όλων των συνδιοργανωτών συλλόγων είναι η Παναττική έκθεση να καθιερωθεί στον Ελληνικό χώρο σαν την μεγαλύτερη έκθεση πτηνών συντροφιάς και στο μέλλον η έκθεση αυτή να γίνει και επίσημα διεθνής. Προς την κατεύθυνση αυτή είμαστε αποφασισμένοι όλοι να εργαστούμε συστηματικά από κοινού.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ώρες λειτουργίας:
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 17:00 – 21:00
Σάββατο 26 Νοεμβρίου 09:00 – 20:00
(οι απονομές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 18:00 – 19:00)
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 09:00 – 14:00

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://atticabirdshow.gr/