Ποιοι Είμαστε

Η PERFECT PET ιδρύθηκε επίσηµα το 2006. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας της κατάφερε να αναπτυχθεί, να µετακινηθεί σε µεγαλύτερες αποθήκες και να δηµιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών.
Το 2010 είναι έτος ορόσηµο για την PERFECT PET. Εξελίσσει και ισχυροποιεί το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της, δηµιουργεί µια ικανότατη οµάδα πωλητών και δίνει έµφαση στην άµεση υποστήριξη των καταστηµάτων. Παρά την συνεχιζόµενη και έντονα δυσµενή οικονοµική κατάσταση, το 2016 βρίσκει την PERFECT PET µεταξύ των δυναµικότερων εταιρειών του κλάδου, µε ισχυρό χαρτοφυλάκιο επώνυµων προϊόντων, ιδιόκτητες ετικέτες προϊόντων, πολλά εκ των οποίων είναι Ελληνικά και περισσότερους από 700 εξειδικευµένους συνεργάτες, σε όλη την Ελλάδα.
Παρουσιάζοντας τη στρατηγική της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας, ο κ. Βασίλης Χρυσόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής της PERFECT PET, επεσήµανε την επιλογή της εταιρείας να εστιάσει, παρά τη δύσκολη συγκυρία, σε τρεις βασικούς άξονες: Επέκταση σε νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας µε προτεραιότητα στην επιλογή Ελληνικών προϊόντων, ανταπόκριση στις νέες τάσεις επικοινωνίας και επένδυση στους ανθρώπους της. “Πρίν από 10 χρόνια, ξεκινήσαµε µια µακρόχρονη πορεία ανάπτυξης. Σε αυτό το διάστηµα, βιώσαµε επιτυχίες, αναποδιές, αγωνίες, φόβους, χαρές και λύπες. Κάνοντας έναν γρήγορο απολογισµό, είδαµε µε ικανοποίηση πως σε γενικές γραµµές, πετύχαµε τους στόχους που είχαµε θέσει εξ αρχής.” µας λέει ο κ. Βασίλης Χρυσόπουλος και συνεχίζει: “Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαµε µε αξιόλογους ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό και διευρύναµε τις γνώσεις µας. Αν και κάθε χρόνος που πέρασε από πάνω µας ήταν για εµάς ξεχωριστός, ελπίζουµε πως το 2016 θα είναι σταθµός για την εταιρία µας, καθώς µε τα προϊόντα που δηµιουργήσαµε και την τεχνογνωσία που αποκτήσαµε τα προηγούµενα έτη, ανοίγουµε τα φτερά µας στις νέες προκλήσεις της αγοράς. Θα ήθελα από την αρχή κιόλας αυτής της παρουσίασης να τους ευχαριστήσω όλους, όλους εκείνους που µας εµπιστεύθηκαν, µας στηρίζουν και είναι κοµµάτι πλέον της ιστορίας µας!”
 
10 χρόνια PERFECT PET:
Ισχυρή ανάπτυξη, παρά την οικονοµική κρίση!
 
Η µικρή επιχείρηση που δηµιουργήθηκε µόλις το 2006, κατάφερε στο υπάρχον δύσκολο οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, να αναπτύξει ένα σηµαντικό πλάνο επενδύσεων που συνεχώς µεγαλώνει. Έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια σηµαντικές επενδύσεις σε νέες υποδοµές, καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα, µε στόχο την ικανοποίηση των διαρκώς µεταβαλλόµενων και εξειδικευµένων απαιτήσεων των επαγγελµατιών του κλάδου και την εξασφάλιση της παροχής καθολικών υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας προς όλους τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς, δηµιουργώντας έτσι µια ανταγωνιστική, ευρωπαϊκή επιχείρηση.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χρυσόπουλος, "το 2015 και παρά τις πρωτοφανείς για τη χώρα αντίξοες οικονοµικές συνθήκες (capital controls κ.λ.π), η Perfect Pet κατάφερε να ισχυροποιήσει τη θέση της στον κλάδο”. Η εταιρεία ενίσχυσε τα οικονοµικά της αποτελέσµατα, γεγονός στο οποίο συνέβαλε µεταξύ άλλων και «η στρατηγική επιλογή της Perfect Pet να ενισχύσει το υπάρχον πρoϊοντικό της χαρτοφυλάκιο µε την παρουσίαση στην αγορά ιδιόκτητων ετικετών προϊόντων (prive labels) σε επιλεγµένες κατηγορίες». Όπως επισήµανε ο κ. Χρυσόπουλος, η στρατηγική αυτή αναµένεται να εξελιχθεί περαιτέρω µέσα στο 2016, ενώ πρόσθεσε ότι «η Perfect Pet, παρά την κρίση, θα αυξήσει την επικοινωνία της µε τον ιδιοκτήτη κάθε µικρού ζώου συντροφιάς».
 
Η διοίκηση της εταιρίας εκτιµά ότι η ανάπτυξη του εταιρικού της δυκτυακού τόπου www.perfectpet.gr θα βελτιώσει την επικοινωνία µε τον τελικό καταναλωτή γεγονός που θα βοηθήσει τα εξειδικευµένα καταστήµατα σε πιο στοχευµένες πωλήσεις. Η αύξηση των online επισκεπτών της εταιρίας αποτελεί σηµαντικό στρατηγικό στόχο.
Αναφερόµενος ειδικότερα στην επιχειρηµατική πορεία της PERFECT PET, ο κ. Χρυσόπουλος, σηµείωσε: «Το 2016 αποτελεί έτος αναφοράς για εµάς καθώς, σε µία αντικειµενικά δύσκολη χρονιά, κινούµαστε µε σηµαντική αύξηση πωλήσεων και εντυπωσιακή βελτίωση όλων των οικονοµικών µας δεικτών». Ως καταλύτη για τη συνεχή ισχυροποίηση της θέσης και την αύξηση των οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας, ο κ. Χρυσόπουλος προσδιόρισε «την ξεκάθαρη στρατηγική της εταιρίας, που δίνει έµφαση στον εξειδικευµένο συνεργάτη βοηθώντας τον µε νέες τεχνολογίες προς όφελός του».
 
Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2016, ολοκληρώνεται η εφαρµογή «Atlantis», η οποία αλλάζει τα δεδοµένα στην εξυπηρέτηση των συνεργατών µας. Συγκεκριµένα, το «Atlantis» ενηµερώνει σε real time τους πωλητές για τη διαθεσιµότητα των προϊόντων, επιτρέποντάς τους να αφιερώνουν ακόµη περισσότερο χρόνο στην εξυπηρέτηση τους. Η ανάπτυξη της εφαρµογής αυτής, ήταν πρωτοβουλία της εσωτερικής οµάδας υποστήριξης της εταιρείας.
 
Πράγµατι το 2016, η εταιρεία συγκαταλέγεται µεταξύ των σηµαντικότερων επιχειρήσεων στον κλάδο των ζώων συντροφιάς. Τα σήµατα (Brands) που αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, κερδίζουν ολοένα και µεγαλύτερη εκτίµηση τόσο στο εξειδικευµένο δίκτυο αλλά και ανάµεσα στους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς. Φιλοδοξία της επιχείρησης είναι να συνεχίσει την εξέλιξη και την ανάπτυξή της, διατηρώντας τις αρχές περί ποιότητας, εµπιστοσύνης και άρτιας παροχής υπηρεσιών, στη βάση των οποίων οικοδοµήθηκε η επιτυχία της. Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει το µεγαλύτερο µέρος της µηχανογράφησης της, ήδη λειτουργεί µε αυτοµατοποιηµένη παραγγελιοληψία,  αυτοµατοποιηµένη επιλογή των προϊόντων από την αποθήκη και άµεση διανοµή.
 
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών πληροφορικής κατα τη διάρκεια της πώλησης αλλά και του παραδοσιακού και αναγκαίου καταλόγου προϊόντων σε όλους τους πελάτες, αλλάζουν ουσιαστικά την εταιρεία και συµβάλλουν στην αποτελεσµατικότερη ξιοποίηση των υπηρεσιών της. Ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης αποτελεί και η εύρυθµη λειτουργία των εσωτερικών λειτουργιών  ηλαδή της αποθήκης, του τµήµατος marketing και επικοινωνίας, της υποστήριξη των πωλήσεων, της µηχανογράφησης και των  ικονοµικών υπηρεσιών.
 
Μέσα από τις νέες αυτές επενδύσεις η Εταιρεία επιδιώκει:
τον εκσυγχρονισµό των πληροφορικών συστηµάτων και την πλήρη αυτοµατοποίηση των υπηρεσιών της τη διεύρυνση του φάσµατος των υπηρεσιών σε σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό επαγγελµατιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών τη µείωση του κόστους των υπηρεσιών άρα και ανταγωνιστικές τιµές στα προίόντα που εισάγει και διακεινεί
 
Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, από το 2006 έως και τον Φεβρουάριο του 2016 δηµιουργούνται συνεχώς  νέες θέσεις  φθάνοντας το σύνολο των εργαζοµένων στους 30 ενώ η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε καµµία µείωση µισθών.